แผนกกายภาพบำบัด

ให้บริการทางด้านกายภาพบำบัด และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริากรสุขภาพที่ดี ปลอดภัย และสามารถกลับสู่ภาวะปกติหรือใกล้เคียงปกติที่สุดตามศักยภาพของผู้ป่วย

การเข้ารับบริการ

ผู้รับบริการสามารถเข้าปรึกษานักกายภาพบำบัดได้เลย โดยไม่ต้องพบแพทย์

สถานที่ตั้ง

ชั้น 4 อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
ดูแผนผังอาคาร

วัน และเวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
เสาร์ เวลา 8.00-16.00 น.
(ปิดทำการทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทร.02-769-2000 ต่อ 1125

นักกายภาพบำบัดประจำแผนก

/* */