แผนกจักษุ

“เพราะดวงตา เป็นหน้าต่างของดวงใจ” การมองเห็นที่ชัดเจนมีความสำคัญมากในการดำเนินชีวิตประจำวัน ดังนั้นเมื่อเกิดความผิดปกติเกิดขึ้น ย่อมส่งผลกระทบทั้งต่อร่างกายและจิตใจ ทางโรงพยาบาลมีความพร้อมให้บริการเกี่ยวกับการดูแลรักษาและให้คำปรึกษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยโดยจักษุแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญในด้านนี้ เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้อย่างมีความสุขที่สุด

ศักยภาพการตรวจรักษา

- ตรวจวัดสายตา วัดความสามารถของการมองเห็น ตรวจตาบอดสีทั้งเด็กและผู้ใหญ่

- ตรวจวัดความดันลูกตา ตรวจคัดกรองต้อหิน

- ตรวจจอประสาทตา

- ตรวจรักษาภาวะกล้ามเนื้อตาผิดปกติ ตาเหล่ ตาเข

- ตรวจรักษาโรคเบาหวานขึ้นตา

- ตรวจรักษาอาการติดเชื้อบริเวณดวงตาทุกประเภท

- ผ่าตัดต้อเนื้อ

- ผ่าตัดสลายต้อกระจก และเปลี่ยนใส่เลนส์แก้วตาเทียม

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่แผนกเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารมิ่งประชา จากนั้นขึ้นไปรอพบแพทย์ที่แผนกจักษุ ชั้น 2 อาคารมิ่งประชา

Promotion Package

สถานที่ตั้ง

ชั้น 8 อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
ดูแผนผังอาคาร

วัน และเวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-19.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 8.00-12.00 น.
กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนมารับบริการ
โทร : 02-769-2000 ต่อ 1037

/* */