การปฏิบัติตัวหลังจาก Swab Covid-19


ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

กักตัวอยู่ในที่พัก งดการเดินทางออกไปที่สาธารณะ

หากมีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามร่างกาย สามารถทานยาพาราเซตามอล 500 มก. ได้ครั้งละ 1 เม็ด ห่างกัน 6 ชม.