แพคเกจเหมาจ่าย ฉีดสีและขยายหลอดเลือดหัวใจ

เงื่อนไข

 1. เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พิเศษ แพทย์พิจารณาตามภาวะโรค, และตามความจำเป็นทางการแพทย์ (แจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีจำเป็นต้องใช้ เว้น ภาวะฉุกเฉิน)
 2. กรณีดมยาสลบมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 3. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอาจแตกต่างจากราคาประเมินเนื่องจากหลายปัจจัย เช่น ระยะเวลาในทำหัตถการ ระยะเวลาในการรักษาตัว ความซับซ้อนของโรค หรือปัจจัยทางการแพทย์อื่นๆ
 4. ราคาแพคเกจไม่รวมภาวะแทรกซ้อน, การรักษาโรคประจำตัว
 5. ไม่รวมค่าใช้จ่ายสำหรับ Medical Clearance ( Lab : CBC, Bun, Cr., Electrolyte, Anit - HIV, CXR + EKG )
 6. ไม่รวมค่าใช้จ่ายสำหรับการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางอื่นๆ, ค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจ LAB พิเศษ
 7. ไม่รวมค่ายากลับบ้าน
 8. ขดลวด ชนิดเคลือบยาชนิดพิเศษต้านการตีบตันของหลอดเลือด ( DES ) ชิ้นละ 70,000 บาท
 9. บอลลูนเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจ ( BALLOON ) ชิ้นละ 35,000 บาท
 10. สายสวนขยายหลอดเลือดด้วยการดูดลิ่มเลือด ชิ้นละ 90,000 บาท
 11. การประเมินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ทราบถึงความน่าจะเป็นของค่ารักษาที่ใกล้เคียงกับค่ารักษาพยาบาลจริงที่จะเกิดขึ้น
 12. การเข้าร่วม Package นี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ การประเมินค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับการวินิจฉัยหลังผ่าตัดซึ่งแพทย์เจ้าของไข้จะเป็นผู้ชี้แจงให้ทราบอีกครั้ง
 13. แพคเกจเหมาจ่ายนี้ เฉพาะวันนี้ - 31 ธ.ค. 2565
 14. โทรจองนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ตลอด 24 ชม. โทร 02 769 2000 กด 0

ปรึกษา และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
ชั้น 2 อาคาร 80 พรรษา (2 ชั้น)
โทร. 02-769-2000 กด 0