โปรแกรมตรวจสุขภาพแพคคู่วันวาเลนไทน์

  1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
  2. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์แผนจีน (แมะไฟฟ้า)
  3. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี (ANTI HCV)
  4. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ - ANTI-HAV (TOTAL)
  5. ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส - VDRL
  6. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับเสบ บี - HbsAg
  7. ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์- ANTI-HIV (STAT)
  8. ทดสอบสภาพจิตใจโดยนักจิตวิทยา

ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2564

การติดต่อขอรับบริการ

สอบถามเพิ่มเติมที่แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 1 อาคาร 80 พรรษา
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-14.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทร 02-769-2000 ต่อ 1205, 02-769-2052