ห้องพักผู้ป่วย

บริการห้องพักผู้ป่วยคนไข้ใน สำหรับคนไข้ที่มีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล เรามีห้องหลากหลายขนาด และพร้อมด้วยส่ิงอำนวยความสะดวกมากมายระหว่างการรักษา

Double Twin Room

ราคา 4,400 บาท/วัน

VIP Room

ราคา 6,700 บาท/วัน

Deluxe Room 1

ราคา 8,300 บาท/วัน

Deluxe Room 2

ราคา 8,300 บาท/วัน

Executive Room

ราคา 7,300 บาท/วัน

Executive Deluxe Room

ราคา 13,000 บาท/วัน

Executive Deluxe Room

ราคา 13,000 บาท/วัน

/* */