ศูนย์ผู้ป่วยวิกฤ

ให้การดูแลรักษา ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต โดยจำกัดสิทธิ์การรักษา ให้การรักษาผู้ป่วยทุกเพศ ทุกวัย และทุกโรคให้ปลอดภัย พ้นภาวะวิกฤตตามมาตรฐานวิชาชีพ

การเข้ารับบริการ

สำหรับคนไข้ทั่วไปที่จ่ายเงินสด สามารถเข้ารับการรักษาที่ศูนย์ผู้ป่วยวิกฤตได้แบบไม่มีเงื่อนไข ในทุกกรณี

สถานที่ตั้ง

ชั้น 4 อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
ดูแผนผังอาคาร

วัน และเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
โทร : 02-769-2000 ต่อ 1401-2

แพทย์ประจำแผนก

/* */