พิเศษ เฉพาะสิทธิประกันสังคม รพ.กล้วยน้ำไท

รับสิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ปีละ 1 ครั้ง)

หมายเหตุ

  1. วัคซีนโควิด กับ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สามารถฉีดวันเดียวกันได้
  2. ห้ามฉีด ในผู้มีประวัติ แพ้ไข่
  3. กรณีมีไข้ในวันที่เข้ารับบริการ ไม่แนะนำให้ฉีด ให้เลื่อนวันออกไปก่อน

ปรึกษา และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อรับบริการ Walk in ได้ตามวันเวลาดังนี้
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1 ถ.พระรามที่4
1. แผนกผู้ป่วยนอกชั้น 1
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00-18.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-18.00 น.
2. แผนกศูนย์หัวใจ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.

หรือโทรจองนัดล่วงหน้า
โทร. 064-5590454 (นัท)
โทร. 064-5699098 (โอม)
โทร. 097-0248220 (แพรว)