ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

Package ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG เพื่อประเมินการทำงานของหัวใจ และประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจสำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยง

การติดต่อขอรับบริการ

จองนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ ศูนย์หัวใจ ชั้น 2 อาคาร 80 พรรษา
โทร. 02-769-2000
สามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1 เท่านั้น

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.