วัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี

ตับอักเสบ คือ โรคของตับที่มีความผิดปกติทำให้เซลล์ตับบางส่วนได้รับอันตรายและถูกทำลายไป โรคตับอักเสบเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อไวรัส การรับประทานยาที่มีผลต่อตับ หรือการดื่มสุรา เป็นต้น เชื้อไวรัสตับอักเสบแบ่งเป็นหลายกลุ่ม คือ เอ บี ซี ดี และ อี เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี เป็นชนิดที่พบบ่อย และเป็นปัญหาสำคัญของระบบสาธารณสุขในประเทศไทย ซึ่งจากข้อมูลพบว่า ผู้ป่วยด้วยโรคไวรัสตับอักเสบบีในวัยหนุ่มสาว สูงเป็น 3 เท่าของผู้ป่วยในเด็ก เพราะลักษณะพฤติกรรมของวัยรุ่น นำไปสู่โอกาสติดต่อสูง ทั้งนี้เนื่องจากผู้ที่เป็นพาหะสามารถแพร่กระจายโรคได้โดยเร็ว และไม่รู้ตัวเช่นกัน ซึ่งการแพร่กระจายมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทจึงจัดให้มีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

ราคาพิเศษ 1,900 บาท
(ทั้งหมด 3 เข็ม)
วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2564

ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ

สถนที่ตั้ง

Premier Zone ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

วัน และเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทร : 02-769-2046

แพทย์ประจำแผนก

  • นพ.กฤษณ์ วงศ์ธนะโสภณ
    จันทร์ - ศุกร์ 07.00-17.00 น.

/* */