Promotion Vaccine ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

สำหรับผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป

มา #เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน #ลดความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด-19

#การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ของโรคไข้หวัดใหญ่ กับ COVID-19 พร้อมกันได้

โดยมีการศึกษาในสหรัฐอเมริกา และจีนพบว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Covid-19 มากกว่า 60% จะมีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอร่วมด้วย ซึ่งหากผู้ป่วยมีการติดเชื้อ 2 โรคนี้พร้อมกันจะเพิ่มความรุนแรงของโรค และโอกาสในการเสียชีวิตสูงถึง 29-55% ดังนั้นการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 2 โรคนี้พร้อมกัน ลดความรุนแรงของโรค และลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้

ขอบคุณแหล่งที่มา : 1. กรมควบคุมโรค 2. สถาบันบำราศนราดูร

เฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า จำกัดจำนวน 200 คนต่อวัน

พิเศษขยายเวลาเพิ่มเติม

#สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท #ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ #ฟรี!!!

เงื่อนไขการรับบริการ

ติดต่อรับบริการได้เลย ไม่ต้องจองนัด

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1
แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 1 อาคาร 80 พรรษา (2ชั้น)
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 14.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทร.02-769-2052
เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น