ศูนย์หลอดเลือดสมอง

ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตให้ปลอดภัย โดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤติด้วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ทั้งด้านการรักษา และฟื้นฟู

การเข้ารับบริการ

สามารถเข้ารับการรักษาที่แผนกได้แบบไม่มีเงื่อนไข ในทุกกรณี

สถานที่ตั้ง

ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
ดูแผนผังอาคาร

วัน และเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
โทร 02 769 2000 ต่อ 1119-1120

แพทย์ประจำแผนก

/* */