วัคซีนป้องกัน Prevnar 13 ป้องกันโรคปอดอักเสบ

โรคปอดอักเสบ หรือที่เรียกว่า“ปอดบวม”คือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างซึ่งอาจเกิดได้จากเชื้อแบคทีเรีย, เชื้อไวรัสและเชื้อราโดยส่วนใหญ่จะเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย และไวรัสซึ่งสาเหตุของโรคจะมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มอายุและสภาพแวดล้อมโดยร่างกายจะได้รับเชื้อผ่านทางระบบทางเดินหายใจโดยทั่วไปแล้วโรคปอดอักเสบมักเป็นอาการที่ต่อเนื่องมาจากโรคไข้หวัดใหญ่ ที่จะพบมากในช่วงฤดูฝนโดยระดับความรุนแรงของโรคจะมีความแตกต่างกันออกไป

โรคปอดอักเสบสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน Prevnar 13 โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 1 ครั้ง และในบางรายอาจพิจารณาฉีดซ้ำหลังครั้งแรก 5 ปี เช่นในรายที่ภูมิคุ้มกันหลังการฉีดวัคซีนลดลงง่าย เช่น ผู้ป่วยมะเร็ง, ติดเชื้อ HIV หรือหากการที่ฉีดคั้งแรกก่อนอายุ 65 ปี และได้รับการฉีดมานานกว่า 5 ปีแล้ว ก็พิจารณาฉีดกระตุ้น 1 ครั้ง หลังจากครั้งที่ 2 ไม่มีความจำเป็นต้องฉีกซ้ำอีกไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าใด

ราคาพิเศษ 3,730 บาท
ไม่รวมค่าแพทย์และพยาบาล
Promotion ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

สถนที่ตั้ง

Premier Zone ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

วัน และเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทร : 02-769-2046

แพทย์ประจำแผนก

  • นพ.กฤษณ์ วงศ์ธนะโสภณ
    จันทร์ - ศุกร์ 07.00-17.00 น.

/* */