บริการเกี่ยวกับ Covid-19 ของโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

บริการตรวจหาเชื้อ Covid-19
รู้ผลภายใน 2-3 วันทำการ