โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

เลือกภาษา

ตรวจสุขภาพ

เพราะโรคภัยมักมาโดยไม่ได้โทรแจ้งล่วงหน้า เราจึงต้องเฝ้าระวังสุขภาพของเราให้ดี การตรวจสุขภาอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้เรารู้ถึงปัญหาสุขภาพได้ทันท่วงที เรามีแพคเกจตรวจสุขภาพมากมาย ไว้บริการดังนี้

ตรวจสุขภาพประจำปีตามช่วงอายุ

เพราะแต่ละช่วงวัย มีความเสี่ยงต่อโรคไม่เหมือนกัน เราจึงจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับแต่ละช่วงวัยให้คุณ

รายละเอียดโปรแกรม

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

เพื่อความปลอดภัยและมั่นใจในการมีบุตร การตรวจหาโรคทางพันธุกรรม จะช่วยให้เราสามารถป้องกัน และรักษาได้

รายละเอียดโปรแกรม

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

เพื่อความปลอดภัยและมั่นใจในการมีบุตร การตรวจหาโรคทางพันธุกรรม จะช่วยให้เราสามารถป้องกัน และรักษาได้

รายละเอียดโปรแกรม

โปรแกรมตรวจสุขภาพนรีเวช

เพื่อความปลอดภัยและมั่นใจในการมีบุตร การตรวจหาโรคทางพันธุกรรม จะช่วยให้เราสามารถป้องกัน และรักษาได้

รายละเอียดโปรแกรม

การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่างๆ

โปรแกรมตรวจสุขภาพคลอดบุตรเหมาจ่าย

เพราะสุขภาพของคุณแม่ขณะตั้งครรภ์ และลูกน้อยในครรภ์ เป็นส่ิงที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างดีที่สุด เพื่อความปลอดภัย และสุขภาพของคนที่คุณรัก

รายละเอียดโปรแกรม

ตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งทุกระบบ

โรคมะเร็งเป็นภัยเงียบที่แฝงตัวเราอยู่โดยไม่รู้ตัว หากไม่ตรวจพบในระยะเนิ่นๆ รอจนแสดงอาการออกมา ก็อยู่ในระยะที่รักษาได้ยาก

รายละเอียดโปรแกรม

ตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งตับ

สำหรับนักกินนักดื่มที่รักสุขภาพ ควรตรวจคัดกรองมะเร็งตับกันอย่างสม่ำเสมอนะครับ

รายละเอียดโปรแกรม

ตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก

คุณผู้หญิงทุกคนที่แต่งงานแล้ว มีโอกาสได้รับเชื้อไวรัส HPV ซึ่งเป็นต้นเหตุของมะเร็งปากมดลูก ควรตรวจคัดกรองอย่างน้อยปีละครั้งนะครับ

รายละเอียดโปรแกรม

ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจ

โรคหัวใจเป็นสาหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของประเทศ และมักจะเกิดอาการโดยเฉียบพลัน

รายละเอียดโปรแกรม

ตรวจคัดกรองความเสี่ยงไวรัสตับอักเสบบี

โรคไวรัสตับอักเสบบี บางครั้งเราเป็นโดยที่เราไม่รู้ตัว และเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่าย ตรวจเพื่อทราบว่าเรามีภูมิคุ้มกันหรือไม่ และควรฉีดวัคซีนป้องกันไว้

รายละเอียดโปรแกรม

ตรวจสุขภาพนอกสถานที่

บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่สำหรับบริษัท และองค์กรที่ต้องการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานของท่าน โดยเรามีทีมตรวจสุขภาพพร้อมเดินทางไปให้บริการถึงที่บริษัทของท่าน

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เราจะไปตรวจให้ถึงที่

หน่วยตรวจสุขภาพนอกสถานที่ สำหรับองค์กร

วงจรการตรวจรสุขภาพประจำปี

ก่อนวันทำการ

ตกลงยืนยันตารางทำการตรวจสุขภาพกับแต่ละสาขา ประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจสุขภาพ รายการตรวจ ขั้นตอนการตรวจ ความรู้เรื่องโรคต่างๆ ประสานงานด้านสถานที่ตรวจสุขภาพ ที่จอดรถ ระบบไฟฟ้า

วันทำการตรวจ

ทีมงานหน่วยตรวจสุภาพ เข้าพื้นที่ ติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ พร้อมให้การบริการ โดยสามารถรองรับการตรวจได้ถึงวันละ 500 คน

หลังวันทำการ

ตรวจประเมินผลโดยห้อง Lab ของโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ที่มีความพร้อมในเครื่องมือและบุคลากร ประมวลผลเป็นเล่มรายงาน พร้อมส่งให้กับลูกค้าภายใน 30 วัน

ติดต่อ

Tab2Line1 Tab2Line2 Tab2Line3 Email : dental@kluaynamthai.com

นัดแพทย์ล่วงหน้า

นัดหมายแพทย์ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการมารับบริการ

นัดแพทย์

โปรโมชั่น

ส่วนลดราคาบริการเพื่อสุขภาพมากมาย

อ่านเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูล

ฝากข้อความสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับบริการ และค่าใช้จ่าย

สอบถาม